Nhận tư vấn

Truyền thông đóng vai trò quan trọng như thế nào?

June 21, 2021

Vai trò của truyền thông

Khái niệm truyền thông được hiểu là quá trình trao đổi thông tin, tương tác thông tin với nhau giữa hai hoặc nhiều người nhằm mục đích truyền đạt sự hiểu biết và thay đổi nhận thức trong cộng đồng

Trên mỗi phương diện truyền thông lại hiện diện với một vai trò khác nhau

Đối với chính quyền nhà nước

Giúp các cơ quan nhà nước lan truyền thông tin rộng khắp về các chính sách kinh tế, văn hóa xã hội, luật pháp, thuyết phục công chúng thay đổi nhận thức và hành xử đúng pháp luật. Truyền thông làm cho chính phủ, những người thừa hành pháp luật được trong sạch và minh bạch hơn, thông qua thông tin phản biện của các đối tượng dân chúng trong xã hội. Nhờ đó mà nhà nước điều chỉnh các chính sách quản lý và tạo ra sự đồng thuận cao trong dân chúng.

Đối với công chúng

Giúp cho người dân cập nhật các thông tin nổi bật nhất về kinh tế văn hóa xã hội, pháp luật trong và ngoài nước. Truyền thông tạo ra các xu hướng về lối sống, văn hóa, thời trang… trong công chúng, giúp người dân giải trí và học tập lối sống lành mạnh, bài trừ thói hư tật xấu trong xã hội

Đối với nền kinh tế

Giúp cho các doanh nghiệp tuyên truyền quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ. Truyền thông cũng tạo ra nhu cầu tiêu dùng, giúp các công ty tạo việc làm cho nhiều người, thúc đẩy phát triển kinh tế. Bản thân truyền thông cũng là một ngành kinh tế quan trọng của một quốc gia, giải quyết công ăn việc làm và tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Vai trò của truyền thông trong chiến lược marketing của doanh nghiệp nói riêng

Truyền thông chính là phương tiện giới thiệu thương hiệu của bạn tới với người dùng. Khi truyền thông được xây dựng xen kẽ hình ảnh, video một cách khéo léo sẽ tạo ra sức lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ trong cộng đồng.

Quá trình tương tác trong truyền thông sẽ giúp doanh nghiệp thúc đẩy quảng bá và truyền tải thông điệp đến khách hàng góp phần tạo dựng độ tin cậy và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp trong lòng khách hàng. Qua đó sẽ cho khách hàng thấy sự chuyên nghiệp, uy tín của doanh nghiệp, xác lập giá trị dài hạn cho thương hiệu, kích cầu tiêu thụ sản phẩm

Truyền thông là nguồn cung cấp thông tin đa chiều để chúng ta có nền tảng mà điều chỉnh, đưa ra những phương án tốt hơn cho khách hàng.

09895916190969951721